Självledarskap lönar sig

Din inre kompass - Verktyg för ökad insikt och medvetenhet

Hållbart självledarskap


Vi har ett eget val, att leva utifrån kärlek eller rädsla. Om vi låter rädslan styra oss hamnar vi i "vi och dem, du och jag" istället för vi tillsammans. 

Tänk dig att aldrig mer vara styrd av vad andra tycker och tänker om dig. I ditt självledarskap står du tryggt i din egen värdegrund. Tänk dig det. 

Självledarskap handlar om att du ska hitta din inre kompass och använda den som ett verktyg för att skapa ökad insikt och medvetenhet.

Ett hållbart och värdegrundande självledarskap. 

Mod att genomföra 


Jag coachar andra till att må bättre, längre. Hållbart självledarskap. Min styrka är att ge mina kunder mod att genomföra förändring. Jag får andra att må bra utan att de behöver fixa eller ändra sig för att passa in.

Hållbarhet kräver en bra grund, utifrån mitt perspektiv är den grunden människor. Det handlar om personlig utveckling, ett hållbart värdegrundande självledarskap. 

Känner mig ödmjuk i varje samtal över att jag får arbeta med detta varje dag. Att jag får bidra till att andra mår bättre, längre.


Din värdegrund stöttar

Inom motivationsforskningen har man sett att människor som själva har valt sin väg utifrån sina egna värderingar också når sina mål i högre grad än de som strävar efter mål som andra valt. 

Det betyder att vi lyckas bättre om vi är i ett sammanhang där våra egna värderingar och drivkrafter stämmer överens med tex  värderingarna på en arbetsplats. En självledande person är trygg i sina personliga värderingar och har förmåga att reglera sina egna känslor. 


En självledande person är medveten om hur hen påverkar och påverkas av andra och har tillit till sin förmåga att möta andra med närvaro och empati.


Rekommendationer

Viker inte för jobbiga beslut

"Jag har sällan mött en person som är så förankrad i sitt arbete, inte viker för jobbiga beslut och är tydlig i vilken riktning hon önskar ta affärsprocessen”

Eva Kasselring, RISE Research Institutes of Sweden

Hon har gett mig konkreta verktyg, ideér och tankar

"Som ny i chefsrollen har mina möten med Susann varit ovärderliga. Med otrolig skärpa och förmåga att uppfatta min situation har hon gett mig konkreta verktyg, ideér och tankar att tackla mina utmaningar. Har stärkts i min roll som ledare med ett tydligare ledarskap."

Anna Almen, Arbetsmarknadsförvaltningen