water-lily-1510707_1920 (1)

Hållbart ledarskap

I Granström Kommunikation arbetar vi för att ge förutsättningar för ett HÅLLBART LEDARSKAP. Med lång erfarenhet av ledarskap och om hur vi får medarbetare att gå i samklang med företagets vision, strategi och värdeord är något jag brinner för. Genom att låta varje medarbetare lära känna sina personliga värden och se till att dessa överensstämmer med företagets värdeord skapas meningsfullhet för alla berörda. Anpassat till organisationens behov och framtidsvision.

Granströmkommunikation, Susann Granström, Projektledning, Emotionell intelligens, Hållbart ledarskap, Coaching

Coaching

Står du inför en ny utmaning, känner du dig mogen att utforska nya karriärmöjligheter, eller behöver du stöd?  Som coach ger jag dig en stödstruktur för att du ska uppnå mål bortom det du själv ser är möjligt.

EQ-i

Emotionell intelligens

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen.  EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor.

Värdegrundande självledarskap

Projektledning

Att arbeta i uppdrag som projektledare är alltid lika roligt, vare sig det är ett kort eller långt uppdrag. Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram.

Referenser

Nöjda kunder är vår största drivkraft och bästa betyg. 
Vi arbetar med ett brett nätverk av kompetenta människor med bla Jämnställdhetstrategi, Styrelsearbete, Organisationskonsulter, Projektledare osv.
Nedan hittar du några av våra referenser som rekommenderar Granström Kommunikation till framtida kontakter.  

 

Rebecka Hörberg, Enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Unga Kista

"Jag har arbetat som chef i 9 år, men aldrig tagit mig tiden att ha en mentor/coach. Jag fick möjlighet att ha Susann som coach och det är något av det bästa jag gjort.  Med sin egen erfarenhet av ledarskap, sin förmåga att lyssna in och sitt varma inbjudande sätt, i kombination med hennes skärpa, analytiska förmåga och många konkreta tips blev våra möten otroligt givande. Jag kände varje gång: ”nej, är det redan slut” och det är bästa betyg man kan få!"
Rebecka Hörberg, Enhetschef
Arbetsmarknadsförvaltningen,
Jobbtorg Unga Kista

Anna Almen, Arbetsmarknadsförvaltningen

"Som ny i chefsrollen har mina möten med Susann varit ovärderliga. Med otrolig skärpa och förmåga att uppfatta min situation har hon gett mig konkreta verktyg, ideér och tankar att tackla de utmaningar som jag stått i. Jag har stärkts i min roll som ledare och skapat ett tydligare ledarskap"
Anna Almen, Arbetsmarknadsförvaltningen

Eva Kasselring. Blomquist & Co

"Jag har sällan mött en person som är så förankrad i sitt arbete, inte viker för jobbiga beslut och är tydlig i vilken riktning hon önskar ta affärsprocessen”
Eva Kasselring. Blomquist & Co