Granström Kommunikation

water-lily-1510707_1920 (1)

HÅLLBART LEDARSKAP

I Granström Kommunikation arbetar vi för att ge förutsättningar för ett HÅLLBART LEDARSKAP. Med lång erfarenhet av ledarskap och om hur vi får medarbetare att gå i samklang med företagets vision, strategi och värdeord är något jag brinner för. Genom att låta varje medarbetare lära känna sina personliga värden och se till att dessa överensstämmer med företagets värdeord skapas meningsfullhet för alla berörda. Anpassat till organisationens behov och framtidsvision.

Granströmkommunikation, Susann Granström, Projektledning, Emotionell intelligens, Hållbart ledarskap, Coaching

COACHING - MÄNNISKOR I UTVECKLING

Jag älskar när människor utvecklas, går utanför sin trygghetszon. Kanske speciellt de som från början är tveksamma. Att få vara ”den” som stör lite, provocerar lite, ställer de där frågorna som gör att det kommer fram saker som de överraskar sig själva med och säger saker de inte visste att de visste.

Vet du vem du är? Och vad du vill göra, egentligen? Förvånansvärt många är tveksamma i det. Men om man ”lyfter på lite stenar” så kommer det fram, sakta men säkert. Först lite försiktigt tveksamt men sedan med full drivkraft. Vi är unika, ingen är den andra lik. Alla bär vi på en ”story” som är värd att berättas och lyssnas på. Du också. Med kärlek!

EQ-i

EMOTIONELL INTELLIGENS

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen.  EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor.

Värdegrundande självledarskap

PROJEKTLEDNING

Att arbeta i uppdrag som projektledare är alltid lika roligt, vare sig det är ett kort eller långt uppdrag. Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram.

REFERENSER

Nöjda kunder är vår största drivkraft och bästa betyg. 
Vi arbetar med ett brett nätverk av människor med kompetenser inom bla Jämnställdhet, Styrelsearbete, Organisationsutveckling, Projektledning.
Nedan hittar du några av våra referenser som rekommenderar Granström Kommunikation till framtida kontakter.  

 

Rebecka Hörberg, Enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Unga Kista

 Att ha Susann som coach och det är något av det bästa jag gjort.  Med sin erfarenhet av ledarskap, sin förmåga att lyssna och sitt varma inbjudande sätt, i kombination med hennes skärpa, analytiska förmåga och många konkreta tips blev våra möten otroligt givande.
Rebecka Hörberg, Enhetschef
Arbetsmarknadsförvaltningen

anne-marie.eriksen

Med erfarenhet, kunskap och ett affärstänk har Susann navigerat mig framåt och på ett enkelt sätt har jag förstått styrkan av att arbeta med min värdegrund, i process och med målstyrning i min verksamhet. Hennes lugn, tydlighet och empati gör att jag vill lära mer. Jag känner nu trygghet att utveckla min verksamhet framåt.

Anne-Marie Eriksén
Skärgårdens Hälsocenter AB

Eva Kasselring. Blomquist & Co

"Jag har sällan mött en person som är så förankrad i sitt arbete, inte viker för jobbiga beslut och är tydlig i vilken riktning hon önskar ta affärsprocessen”
Eva Kasselring. Done by Friends

Anna Almen, Arbetsmarknadsförvaltningen

"Som ny i chefsrollen har mina möten med Susann varit ovärderliga. Med otrolig skärpa och förmåga att uppfatta min situation har hon gett mig konkreta verktyg, ideér och tankar att tackla de utmaningar som jag stått i. Jag har stärkts i min roll som ledare och skapat ett tydligare ledarskap"
Anna Almen, Arbetsmarknadsförvaltningen