INRE FRAMGÅNG!

Jag hjälper dig skapa din egen. Att bli den du egentligen är och vill vara.

Längtar du också efter
balans i vardagen?


Klicka på länken nedan och läs mer om de två kostnadsfria Webinarerna.

https://gansub.com/t/pm/5390736913069/

VÄLKOMMEN!

För ett meningsfullt och värdefullt liv

Som kund hos mig får du ta del av min klokskap, min erfarenhet, min intuition, min närvaro, min trygghet, min empati, min livsglädje, min nyfikenhet, min omtänksamhet, mitt lyssnande och min drivkraft. 

Min coachning, Medlemsprogram och webbkurser leder till insikter och djup för ett mer hållbart självledarskap. Till ett mer meningsfullt och värdefullt liv.

Jag arbetar som Cert. Livscoach, mindfulnessinstruktör, yogalärare, föredragshållare och utbildare. 

Rekommendationer

Alla kommer till tals

"Susann leder en trygg och framåtriktad diskussion som tar hänsyn till de som deltar i samtalet. Hon bryter när det blir trögt och lägger då in ett pass som kan vara fysiskt eller diskussion. Alla kommer till tals och kan delta. I de samtal jag deltagit i har gruppen och individer kunnat reflektera och utveckla sina tankar om hur vi ska gå vidare. Jag upplevde att Suss såg mig där jag var."

Niklas Warén, Chef CR Drift, ICA Sverige AB

Organisationsförändring

”Eftersom vi hade en konkret organisationsförändring så passade du och ditt erbjudande bra in med de tester du hade och det sätt som du utvecklade och gav råd utifrån de resultat som kom fram. Det blev listor med konkreta saker att tänka på när och om vi fullföljer våra tankar i förändringsprocessen. Det resultat och de rekommendationer som du gav i samtalen har påverkat mig så till vida att jag (vi) kommer att ta hänsyn till dem i processen. Det har vi f ö redan gjort. Med andra ord har du givit oss mervärden."

Björn Sandberg, VD Sense Expo AB

EQ, EMOTIONELL INTELLIGENS 

 Skapar framgång och öka ditt välmående

Hur bra är du på att hantera
andras och egna känslor

Om vi lyssnar lika mycket på hjärtat som på hjärnan skapar vi mer balans och närvaro. EQ eller Emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i livet. Empati är på ett sätt motgiftet till egoism. Empati är en av förmågorna.

Vilka är dina styrkor och
utvecklingsområden?

EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor. 

I mitt arbete som Coach är det en stor tillgång att jag är Certifierad användare av EQ-i 2.0, Emotionell Intelligens.