suss-kangor

UPPDRAG PROJEKTLEDNING!

Att arbeta i uppdrag som projektledare är alltid lika roligt, vare sig det är ett kort eller långt uppdrag. Det som är avgörande för bästa resultat är förmågan att planera, styra projektet och leda projektmedlemmarna åt rätt håll.

PROJEKTLEDARE

Med många års erfarenhet som projektledare och Projektchef arbetar jag medvetet genom analys, planering och genomförande med tydlig struktur och stort fokus mot uppsatta mål - Det är några av framgångsfaktorerna.

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram.