suss-kangor

UPPDRAG PROJEKTLEDNING!

Med många års erfarenhet som projektledare och Projektchef arbetar jag medvetet genom analys, planering och genomförande med tydlig struktur och stort fokus mot uppsatta mål - Det är några av framgångsfaktorerna.

Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten ska levereras med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram.