suss-brygga

HÅLLBART LEDARSKAP GER STARKA FÖRETAG

Bli tryggare i din chefs/ledarroll. Med god förmåga till självledarskap, ökad empatisk förmåga och större trygghet lägger du grunden till ett starkt ledarskap med din personliga värdegrund. Genom att växa med insikt kan du nå bättre resultat och ett större välmående.

Ledarprogrammet är en individuell process och riktar sig till chefer och ledare.

Styrkan i programmet är en verkningsfull kombination av:

  • Tydlig agenda
  • Strukturerat och anpassat material
  • Personligt stöd
  • Processtid på 6–8 månader

Programmet är grunden, innehållet anpassas till deltagarens utvecklingsbehov.
För att få en hållbar förändring sträcker sig programmet över ca 6–8 månader. Det ger deltagaren utrymme att prova på nya sätt möjlighet att dela erfarenheterna med sin ledarcoach.

niklas-waren

Tack för ett trevligt och givande möte Niklas Warén!

Dessutom fick jag en guidad tur i ICAs Provkök där det var massor av spännande aktiviter som pågick.
Att det kommer ta ett år att flytta ICAs huvudkontor förstår man, med  drygt
1 200 medarbetare.