Granström Kommunikation

EMOTIONELL INTELLIGENS - Hantera dina egna och andras känslor

Den avgörande balansen mellan att må bra och samtidigt prestera bättre är en av de stora utmaningar framtidens arbetsplats står inför.

Jag hjälper individer och organisationer att identifiera och utveckla sina styrkor och utvecklingsområden.

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i arbetet, både för individen och för organisationen.

EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor.

Emotionell intelligens genomsyrar allt vårt arbete som syftar till att göra individer, företag och organisationer mer framgångsrika.

Läran om emotionell intelligens ligger också till grund för testet EQ-i 2.0, världens mest använda EQ-test som jag erbjuder i både rekryterings- och utvecklingssammanhang för bl.a. chefer och ledare.

FÖRBÄTTRA SITT EQ – GÅR DET?

Som alla tester är detta något som ska användas för att ge en indikation om var personen har sina styrkor och sina utvecklingsområden. Det går att jobba med sitt EQ och förbättra sina resultat. Till skillnad mot IQ som är ett någorlunda statiskt värde efter 20-års ålder, kan ens EQ utvecklas hela livet. Det som är viktigt att komma ihåg är att resultaten är personliga och man utgår alltid ifrån sig själv när man jobbar med EQ. Syftet är att bli medveten om sina utvecklingsområden och viljan att arbeta med dem och utvecklas som person både privat och i arbetslivet.

Syftet med programmet är att arbeta med deltagarens emotionella förmågor och utvecklingsområden och därmed öka deltagarens effektivitet och välmående i sin yrkesroll och som människa.

EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor.

Den bygger på gedigen forskning sedan 17 år i 11 länder.