Emotionell Intelligens

Skapa framgång med emotionell intelligens

Idag är det viktigare än någonsin att alla i en organisation har social förmåga (EQ) för att företaget ska nå framgång, t.o.m. viktigare än själva tjänsten.

Vi vet alla att det är chefen/ledaren som sätter tonen i organisationen. Tiden är förbi med ledare som saknar empati och medkänsla för sina medarbetare.

Jag menar att den viktigaste egenskapen är EQ, Emotionell Intelligens, det vill säga förmågan att sätta sig in i andra människors perspektiv och känslor.

Idag finns det en mängd forskning som visar på ett starkt samband mellan hög emotionell intelligens och en organisations framgång, gott ledarskap, trivsel och prestation.

Fördelarna med EQ är att det går att mäta och det går att mäta förändring.

EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor.

Bli mer framgångsrik med Emotionell intelligens

När den emotionella intelligensen ökar syns det genom att individen och organisationen går från ett omedvetet, osäkert och reaktivt sätt att vara, till ett insiktsfullt och medvetet sätt att agera.

Det skapar inte bara bättre förutsättningar för en organisations framgång, det gör också att vi som människor känner ett ökat välbefinnande och en större livsglädje.

De bolag som lyckas i framtiden är de som lyssnar och skapar en kultur där man ger utrymme för individens engagemang och välkomnar olikheter och spännande idéer!