Att ha Susann som coach är något av det bästa jag gjort.  Med sin erfarenhet av ledarskap, sin förmåga att lyssna och sitt varma inbjudande sätt, i kombination med hennes skärpa, analytiska förmåga och många konkreta tips blev våra möten otroligt givande.
Rebecka Hörberg, Enhetschef, Arbetsmarknadsförvaltningen

 

COACHNING ÖKAR DIN POTENTIAL!

Står du inför en ny utmaning, känner du dig mogen att utforska nya karriärmöjligheter, eller behöver du stöd i en arbets- eller livssituation?  Som coach ger jag dig en stödstruktur för att du ska uppnå mål bortom det du själv ser är möjligt.

All coaching syftar till att få insikter som ger utrymme till handling, du kommer i kontakt med din egen kraft och skapar nya möjligheter.

Med ditt självledarskap, ökad empatisk förmåga och större trygghet lägger du grunden till en stark och hållbar grund med din personliga värdegrund. Genom att växa med insikt når du bättre resultat och ett större välbefinnande.

Om du vill arbeta för att bli den bästa personen av dig själv, då måste du välja att växa och använda ditt MOD, för det behöver du.

Mitt arbete som professionell coach innebär att tillsammans med dig klarlägga och tydliggöra vad det är som eventuellt står i vägen eller vad det är som saknas för att åstadkomma det du vill åstadkomma.

 

Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden
Reinhold Niebuhr

REFERENSER

Rebecka Hörberg, 1

"Att ha Susann som coach är något av det bästa jag gjort. Med sin erfarenhet av ledarskap, sin förmåga att lyssna och sitt varma inbjudande sätt, i kombination med hennes skärpa, analytiska förmåga och många konkreta tips blev våra möten otroligt givande."

Rebecka Hörberg, Enhetschef Arbetsmarknadsförvaltningen

Anders Herlin

” Samtalen är bra dels för att du låter dem börja lite som det faller sig, dels för att du sedan fångar upp det relevanta och styr samtalet mot detta. Du visar på samband och bidrar till aha-upplevelser som efter samtalet mognar genom eftertanke”.
Jag har fått insikter som förändrat min bild av hur jag fungerar. Pusselbitar i min personlighet, som jag tidigare sett var för sig, bildar nu mer av ett sammanhang.”

Anders Herlin, Senior konsult på Adaptit AB

Annica Toverud

”Jag upplevde att Suss såg mig där jag var.
Hon ställde rätt frågor, om än jobbiga frågor om vad som var viktigt för mig i mitt liv.
Acceptans för mig själv och mina känslor var ledorden i samtalen. Jag grät varje gång och det var helt ok.
Samtalen har hjälpt mig att släppa taget om mitt förflutna och hitta rätt väg för mig i livet. Dessa samtal har varit omvälvande och har hjälpt mig att hitta mig själv och vad jag vill med mitt liv.
Det enda jag velat har mer av är fler tillfällen för att gå in mer på djupet.
Det har jag dock fått göra genom att gå på yinyoga och mindfulness med Suss som ledare. Det ger mig lugnet och möjlighet att gå på djupet i mitt inre.
Jag är så enormt glad att jag träffat Suss.”

Annica Toverud, Barnmorska, Sjuksköterska