Självkänsla är den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självkänsla rymmer nivåer av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva. Självförtroende beskriver vår tro till vår förmåga att prestera. Vi kan till exempel ha gott självförtroende inom idrott och fixa med praktiska saker medan vi har sämre självförtroende…

Läs mer

Vägval – Bli den bästa versionen av dig själv Man är den man är idag tack vare ens erfarenheter eller på grund av dem. Som jag ser det, är livet ett ”pussel”. Allt jag erfarit har format mig till den jag är idag. Jag börjar se en ganska tydlig bild av mig själv i ”pusslet”.…

Läs mer