Ska jag säga upp mig? De tankarna hade jag för ett antal år sedan. Det gick så långt att jag blev sjuk innan dagen D blev av. Men jag tackar mig själv (och min man) för att jag till slut tog beslutet att säga upp mig. Det låg så mycket motstånd bakom, en rädsla som…

Läs mer

ATT GÖRA ALLT VI KAN OCH ÄNDÅ SLÄPPA TAGET Coronakrisen utmanar oss som människor, våra nära och kära och hela vårt samhälle. Den här situationen ger var och en av oss möjlighet att bygga en inre kvalitet av tillit, medvetenhet och motståndskraft. Även för våra kommande utmaningar i livet. Ny samhörighet Samtidigt upplever jag en…

Läs mer
Oro Smittar

Låter du de negativa tankarna styra dig just nu? “Bully a plant” Vad händer om man mobbar en planta? Det var någonting som IKEA bestämde sig för att visa för skolelever, i ett försök att sprida medvetenhet kring problemen med mobbning. Ikea lät skolbarn mobba en växt under 30 dagar. Samtidigt fick en likadan växt…

Läs mer
Självkänsla

Självkänsla är den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självkänsla rymmer nivåer av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva. Självförtroende beskriver vår tro till vår förmåga att prestera. Vi kan till exempel ha gott självförtroende inom idrott och fixa med praktiska saker medan vi har sämre självförtroende…

Läs mer

Vägval – Bli den bästa versionen av dig själv Man är den man är idag tack vare ens erfarenheter eller på grund av dem. Som jag ser det, är livet ett ”pussel”. Allt jag erfarit har format mig till den jag är idag. Jag börjar se en ganska tydlig bild av mig själv i ”pusslet”.…

Läs mer