GÖR DET BARA!

En grund för att skapa engagemang bygger på att du är på rätt ställe i livet. Dvs att du gör det du tycker är roligt och inte drivs av det som stimuleras av lön eller tvång utan av vilja och påverkansmöjlighet.

Om du är på fel plats leder det till sämre välmående, mindre engagemang och därmed lägre prestation in i organisationen och hemma vid. Ditt humör blir sämre, du blir mer irriterad, stressad, kontrollerande, ångestfylld och tom deprimerad.

Många säger att de önskar att de skulle varit på en annan plats i livet men samtidigt begränsar de sig. Få bryter sig loss och hoppar av trots att det skaver. Ofta är det rädsla för att förlora det de har. För mig är det här så tydligt, vilket jag också talar om i mina webbkurser och föredrag. Gör det du tycker är roligt och stimulerande, en dag kan det vara försent.

Så, skapa engagemang. Gör något som inspirerar dig. Då kommer den rena insatsen, glädjen och stimulansen, det är du värd. En dag kan det vara försent.