Bli den bästa versionen av dig själv

Man är den man är idag tack vare ens erfarenheter eller på grund av dem.

Som jag ser det, är livet ett ”pussel”. Allt jag erfarit har format mig till den jag är idag. Jag börjar se en ganska tydlig bild av mig själv i ”pusslet”.

Det finns en hel del pusselbitar kvar att lägga och de ser jag verkligen fram emot med stor nyfikenhet.

Som allt i personlig utveckling behöver man titta på hur det har sett ut hittills, eller hur?  

Och så – vem är jag idag? Hur vill jag att andra ska se mig? Hur vill jag vara mot andra? 

Vara den bästa versionen av sig själv.

Och sen då? Hur tar man nästa steg för att komma närmare det man vill vara?

 

Ett sätt är att titta inåt. Ta gärna in Mahatma Gandhis kloka ord.

Det startar i tanken!

Håll dina tankar positiva, för dina tankar blir dina ord

Håll dina ord positiva, för dina ord blir ditt beteende

Håll ditt beteende positivt, för ditt beteende blir dina vanor

Håll dina vanor positiva, för dina vanor blir dina värderingar

Håll dina värderingar positiva, för dina värderingar blir ditt öde