Alla är rädda för att prata om skam

Alla känner skam. Alla är rädda för att prata om skam. Ju mindre vi pratar om skammen, desto större makt får den över våra liv. Skam är rädslan för att bli bortstött. Skammen är en mycket smärtsam känsla av att känna sig misslyckad.
Därför behöver vi träna Skamtålighet. Utrycka det som känns jobbigt istället för att gömma det, inom oss, trycka ner det.
När vi stannar upp och låter oss bli medvetna om skammen för att prata om den och tilltala den, då har vi praktiskt taget oskadliggjort skammen. Om vi talar om skammen börjar den att skrumpna ihop.
Gärna med någon annan, inte bara med din egen spegelbild.
Brené Brown är en av mina förebilder. Hon har lyft bl a skam i sina föredrag och i sina böcker som ökat medvetenheten om skam över hela världen. Skamtålighet är ”medicinen”.
Brené Brown är research professor vid University of Houston Graduate College of Social Work.