Självkänsla

Självkänsla är den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självkänsla rymmer nivåer av hur nöjda, stolta och accepterande vi är gentemot oss själva.

Självförtroende beskriver vår tro till vår förmåga att prestera. Vi kan till exempel ha gott självförtroende inom idrott och fixa med praktiska saker medan vi har sämre självförtroende vad gäller tex att närma oss nya vänner.


Självkänsla

Prestationsbaserad självkänsla

Det är vanligt att man vid låg självkänsla har en så kallad prestationsbaserad självkänsla som påverkas just av hur man presterar, man försöker bygga sin självkänsla genom att visa sig duktig.

En prestationsbaserad självkänsla kan bli en grund för ältande och oro och finnas med i bilden vid tex utmattningsdepression.


Otränad självkänsla 

Forskningen visar bl.a. att mindfulness och samtal är effektivt för att stärka självkänslan.

Känner du att du behöver stärka din självkänsla  – Ta hjälp. Bra att tänka på för egen del är att bli uppmärksam på när du ”klankar” på dig själv, för att kunna släppa ”klanket”. Vi har alla något vi brottas med i livet. Acceptans och släppa taget är väldigt bra att träna på.


Tips till dig som förälder

Ha rimliga förväntningar på barnets prestationer. Var ett gott exempel och en förebild genom att ta hand om dig själv, visa att du tycker om dig själv och tala inte illa om till exempel ditt utseende, din kropp och dina prestationer. Barn gör framför allt som vi gör, inte som vi säger.

Självkänsla

Vill du stärka din självkänsla, fundera över frågorna Vad är viktigt för dig i livet?Vad är du bra på och när känner du dig kreativ?Tycker du om ditt arbete och din vardag? Om inte så kanske det är dags för en förändring.

Med god självkänsla kan du visa dig på ett positivt sätt utan att trycka ned dig eller känna att du måste vara bättre än andra. Med god självkänsla sprider du positiv energi som leder till att andra tycker om dig ännu mer.