Hur ökar man sin Livsglädje, egentligen? För att känna äkta Livsglädje behöver man ha en kombination av våra 4 ”livsglädjemuskler”.

Livsglädje

Självkänsla

Att respektera sig själv och samtidigt förstå och acceptera både sina styrkor och svagheter. Självkänsla är ofta associerat med känslor av inre styrka och självförtroende


Optimism

Förmågan att ha en positiv attityd och syn på livet. Det handlar om att kunna förbli hoppfull och motståndskraftig, även i stunder av motgång

Livsglädje

Livsglädje

Sociala relationer

Sociala relationer är förmågan att skapa, utveckla och upprätthålla ömsesidigt goda relationer som kännetecknas av tillit och medmänsklighet


Självförverkligande

Förmågan att veta vad man vill och är bra på. Att aktivt sträva efter egen utveckling. Att känna glädje, stimulans och mening i det man gör

självförverkligande

Emotionell Intelligens handlar om känslor och känslor påverkar oss på så många olika sätt. När vi förstår att vi kan dra nytta av våra känslor istället för att låta de styra oss okontrollerat kan vi skapa och prestera så mycket mer.