Generositet är ett av mina viktiga ord under 2020 som jag nu fokuserar aktivt och medvetet på. Jag älskar att dela med mig av bl.a. mod, förändring, värdegrundsarbete och Emotionell Intelligens till ett bättre självledarskap.

Min styrka är att ge mina kunder mod att genomföra förändring

Det handlar ju om personlig utveckling, ett självledarskap. Känner mig ödmjuk i varje kundmöte över att jag får arbeta med detta varje dag. Att jag får bidra till att andra mår bättre, längre.

Varför ska du anlita en coach kanske du tänker?

Det är många olika anledningar till att man anlitar en coach. Mycket är att man vill bolla sina tankar med någon som verkligen lyssnar. Behoven är många och olika.

För att uppnå sina mål behöver man ”handla”. Det spelar ingen roll om det är något litet eller stort man vill förändra. Vi behöver röra oss framåt för att nå utveckling genom förändringsprocess.

Jag har en hel ”koffert” full med verktyg, nedan ett exempel på ett upplägg:

  • Emotionell Intelligens EQ-i, styrkor och utvecklingsområden
  • Värdegrundsarbete
  • Behov och känslor
  • Målbild
  • SWOT Analys
  • Handlingsplan

Det här är mitt mission! Hållbart självledarskap. Min styrka är att ge mina kunder mod att genomföra förändring.Hållbarhet kräver en bra grund, utifrån mitt perspektiv är den grunden människor. Jag bidrar till att andra mår bättre, längre.