Dax att uppdatera värdegrunden

Har du uppdaterat dina värderingar och värdeord på senaste tiden. 

I många år har vi arbetat fram värderingar. Ofta i form av post it-lappar och direktiv från ledningen. Det räcker inte att vi ramar in värdeorden och hänger upp dem på väggen. Eller att vi pratar om dem på medarbetarsamtalen en gång om året. 

Vi måste leva dem i vardagen – för att de ska göra skillnad på riktigt. Vi behöver göra värdeorden levande och tydliga. Det handlar om hur vi beter oss mot varandra. Och hur vi beter oss mot våra kunder, leverantörer och andra intressenter. 
Det handlar om hur vi vill bli uppfattade, en anda och en känsla som genomsyrar hela verksamheten – inget konstigt egentligen. 

Vilka är dina/era värdeord? Är det dax att uppdatera din/er värdegrund? 
Vi bokar in ett möte och talar mer om detta viktiga ämne!