mUS I EKOLLON till bloggen

Kan du känna empati?

Empati är en av nycklarna till ett gott samarbete, och är som ett motgift till egotism. Empati är en av förmågorna som ingår i Emotionell Intelligens. EQ eller emotionell intelligens är en samling förmågor som gör dig framgångsrik i livet och yrkeslivet. EQ kan du om du vill, utveckla hela livet ut.
Med ökad medvetenhet kring hur vi känner och hur vi agerar på våra känslor, kan vi enklare ta smartare beslut. Allt är vetenskapligt grundat, mätbart och konkret. EQ är alltså ett mått på hur bra man är på att hantera andras och sina egna känslor.
Min passion är att bidra så att individer och organisationer mår bättre, längre.

Jag hjälper individer och organisationer att må bättre, längre. Och, är certifierad i testet EQ-i, 2.0, världens mest använda EQ test.
Bokar gärna in ett möte för att prata mer om hur man utvecklar sina styrkor och utvecklingsområden,
Och, tveka inte att höra av dig vid funderingar.