Man är den man är idag tack vare ens erfarenheter eller på grund av dem. Som jag ser det, är livet ett ”pussel”. Allt jag erfarit har format mig till den jag är idag. Jag börjar se en ganska tydlig bild av mig själv i ”pusslet”.

Läs mer